LỊCH DỰ KIẾN KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC
TẠI BHV ENGLISH

Sau khi làm bài kiểm tra xếp lớp đầu vào và được tư vấn khóa học phù hợp, học viên vui lòng xem lịch dự kiến khai giảng để chọn được giờ học phù hợp nhất và liên hệ ghi danh với bộ phận tuyển sinh của BHV English.

LỚP IELTS ONLINE

– 100% tương tác qua zoom

– Tặng Khóa 16 Điểm Ngữ Pháp IELTS trị giá 1.000.000 VND

 

Khai giảngNgày họcGiờ họcGiảng viên
20/12Thứ 2-4-619:45-21:15Rashad
18/01Thứ 3-5-718:00-19:30Michelle

LỚP IELTS ONLINE

– 100% tương tác qua zoom

– Tặng Khóa 16 Điểm Ngữ Pháp IELTS trị giá 1.000.000 VND

 

Khai giảngNgày họcGiờ họcGiảng viên
20/12Thứ 2-4-619:45-21:15Rashad
18/01Thứ 3-5-718:00-19:30Michelle

LỚP IELTS ONLINE

– 100% tương tác qua zoom

– Tặng Khóa 16 Điểm Ngữ Pháp IELTS trị giá 1.000.000 VND

 

Khai giảngNgày họcGiờ họcGiảng viên
20/12Thứ 2-4-619:45-21:15Rashad
18/01Thứ 3-5-718:00-19:30Michelle

LỚP IELTS ONLINE

– 100% tương tác qua zoom

– Tặng Khóa 16 Điểm Ngữ Pháp IELTS trị giá 1.000.000 VND

 

Khai giảngNgày họcGiờ họcGiảng viên
20/12Thứ 2-4-619:45-21:15Rashad
18/01Thứ 3-5-718:00-19:30Michelle

LỚP IELTS ONLINE

– 100% tương tác qua zoom

– Tặng Khóa 16 Điểm Ngữ Pháp IELTS trị giá 1.000.000 VND

 

Khai giảngNgày họcGiờ họcGiảng viên
20/12Thứ 2-4-619:45-21:15Rashad
18/01Thứ 3-5-718:00-19:30Michelle

LỚP IELTS ONLINE

– 100% tương tác qua zoom

– Tặng Khóa 16 Điểm Ngữ Pháp IELTS trị giá 1.000.000 VND

 

Khai giảngNgày họcGiờ họcGiảng viên
20/12Thứ 2-4-619:45-21:15Rashad
18/01Thứ 3-5-718:00-19:30Michelle

LỚP IELTS ONLINE

– 100% tương tác qua zoom

– Tặng Khóa 16 Điểm Ngữ Pháp IELTS trị giá 1.000.000 VND

 

Khai giảngNgày họcGiờ họcGiảng viên
20/12Thứ 2-4-619:45-21:15Rashad
18/01Thứ 3-5-718:00-19:30Michelle

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NGAY

Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh xếp lớp đầu vào
    Ngày, giờ có thể làm bài kiểm tra đầu vào: