Khóa học Tinh Hoa Văn Hoá Phương Đông (VH)

Mục tiêu khóa học

Khóa học ĐỘC QUYỀN tại BHV English với mục đích hướng dẫn người học tìm hiểu quá trình phát triển của triết học, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật… của các nền văn hóa phương Đông quan trọng như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản… để giúp hiểu được những ảnh hưởng của văn hóa phương Đông đối với văn hóa Việt Nam và tầm quan trọng của văn hóa Việt Nam và tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát triển bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập văn hóa với thế giới.

Khóa học Tinh Hoa Văn Hoá Phương Đông

Khoá học Tinh Hoa Văn Hoá Phương Đông (VH) với nội dung:
• Tư tưởng Nho-Lão-Phật đã ảnh hưởng đến đời sống chúng ta như thế nào?
• Bạn hiểu gì về Tứ Đại Danh Tác của văn học cổ điển Trung Quốc?
• Làm thơ Đường luật và thơ lục bát có khó không?
• Nghệ thuật thư pháp phát triển như thế nào?
• Võ công và khí công có thực sự lợi hại như trong phim ảnh?
• Tranh thủy mặc có những đặc sắc gì?
• Hành trình phát triển của tiếng Việt từ chữ Hán-Nôm đến chữ Quốc Ngữ
• Đông Y và thuật dưỡng sinh
• Âm nhạc phương Đông có gì đặc biệt?
• Nét đặc sắc của nghệ thuật tuồng cổ.
Và rất nhiều đề tài thú vị khác dành cho các bạn thích tìm hiểu về văn hóa, nghệ thuật, văn học.

 Sẽ giúp học viên:
– Tìm hiểu quá trình phát triển của triết học, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật… của các nền văn hóa phương Đông quan trọng như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản…
– Hiểu được những ảnh hưởng của văn hóa phương Đông đối với văn hóa Việt Nam và tầm quan trọng của văn hóa Việt Nam.
– Hiểu được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát triển bản sắc dân tộc trong quá trình hồi nhập văn hóa với thế giới.

Lớp phù hợp với mọi đối tượng học viên từ 15 tuổi trở lên, đặc biệt cực kỳ có ích cho những bạn:
• Yêu thích triết học, lịch sử, văn học và nghệ thuật.
• Khát khao mở mang kiến thức ở nhiều lĩnh vực văn hóa và xã hội.
• Muốn xây dựng nền tảng để tìm hiểu văn hóa Việt Nam một cách hệ thống.
• Đã học và say mê lớp chuyên đề Tiếp Cận Văn Minh Phương Tây của BHV English.

Khóa học Tâm Lý Học Hành Vi & Xã Hội (TL)

72 giờ/48 buổi/4 tháng

Khóa học The IELTS Listening Test At A Glance

18 giờ/12 buổi/1 tháng

Khóa học The IELTS Speaking Test At A Glance

18 giờ/12 buổi/1 tháng

Khóa học The IELTS Reading Test At A Glance

18 giờ/12 buổi/1 tháng

Khóa học The IELTS Writing Test At A Glance

18 giờ/12 buổi/1 tháng

Khóa học English For Communication – Level 01

54 giờ/36 buổi/3 tháng

Khóa học English For Communication – Level 02

54 giờ/36 buổi/3 tháng

Khóa học English For Communication – Level 03

54 giờ/36 buổi/3 tháng

Khóa học Advanced Grammar for Writing (AG)

72 giờ/48 buổi/4 tháng

Khóa học Speaking English Naturally (SN)

72 giờ/48 buổi/4 tháng

Khóa học Vocabulary in Use (VU)

72 giờ/48 buổi/4 tháng

Khóa học Practical Listening Comprehension (PL)

72 giờ/48 buổi/4 tháng

Khóa học Academic Essay Writing (AW)

72 giờ/48 buổi/4 tháng